Auction Source New Total
Jaijaidin 0 88
Samakal 0 56
Bhorer Kagoj 0 42
Manabjamin 0 38
Amader Samoy 0 37
Kalerkantho 1 36
Jugantor 0 35
Prothom Alo 1 34
Alokito Bangladesh 0 29
Sangbad 0 29
Bhorer Dak 0 28
Ganomukti 0 22
Bonik Barta 0 21
Ittefaq 1 20
Bangladesh Pratidin 1 17
Inqilab 0 16
Protidiner Sangbad 0 15
Dainik Bangla 0 13
Janakantha 0 13
Kalbela 0 13
Manobkantha 0 13
Mukta Khabar 0 13
Purbakon 0 11
Karatoa 0 10
Naya Diganta 0 10
Uttor Purbo 0 9
Amar Sangbad 0 8
Web Source 0 8
Desh Rupantor 0 7
Observer 0 7
Business Standard 1 6
Bhorer Darpan 0 6
Daily Sun 0 6
Khabarpatra 0 6
Khola Kagoj 0 6
Purbanchal 0 6
Shomoyer Khobor 0 6
Azadi 0 5
Protidiner Bangladesh 0 5
Purbodesh 0 5
Ajker Darpan 0 4
Ajker Patrika 0 4
Bhorer Somoy 0 4
Juger Alo 0 4
Amader Notun Shomoy 0 3
Amar Barta 0 3
Business Bangladesh 0 3
Daily Asia Bani 0 3
Daily Star 0 3
Financial Express 0 3
New Nation 0 3
Rupasi Bangla 0 3
Amader Barta 0 2
Amader Sangbad 0 2
Bangladesh Bulletin 0 2
Bangladesh Shomachar 0 2
Bangladesher Alo 0 2
Daily Asian Age 0 2
Daily Bartoman 0 2
Daily Madhukar 0 2
Daily Morning Observer 0 2
Daily Share Biz 0 2
Dhaka Tribune 0 2
Gramer Kagoj 0 2
New Age 0 2
Shomoyer Alo 0 2
Bangladesh News 0 1
Bangladesh Post 0 1
Bangladesh Today 0 1
Comillar Kagoj 0 1
Daily Bogra 0 1
Daily Messenger 0 1
Daily Tribunal 0 1
Dainik Coxsbazar 0 1
Desher Kantha 0 1
Dhaka Protidin 0 1
Khabar 0 1
Lakhokantho 0 1
Natun Bangladesh 0 1
Sunamganjer Khobor 0 1
Sunshine 0 1
Swadesh Pratidin 0 1
Sylheter Dak 0 1
Times of Bangladesh 0 1
Tritiyo Matra 0 1
Vorer Akash 0 1
Vorerpata 0 1
Aibangla 0 0
Ajkaler Khabar 0 0
Ajkaler Kontho 0 0
Ajkeer Songbad 0 0
Ajker Barta 0 0
Ajker Jamalpur 0 0
Ajker Kagoj 0 0
Ajker Paribartan 0 0
Ajker Prottasha 0 0
Al Muzadded 0 0
Al-Amin 0 0
Alltender.com 0 0
Alor Jagat 0 0
Amader Arthoniti 0 0
Amader Cumilla 0 0
Amar Desh 0 0
Arthoniteer Kagoj 0 0
Arthoniti Protidin 0 0
Banglabazar Patrika 0 0
Bangladesh Somoy 0 0
Bangladesher Khabor 0 0
Bigyapan 0 0
Business Post 0 0
Chandni Bazar 0 0
Chattagram Mancha 0 0
Citizen Times 0 0
Daily Arthaneeti 0 0
Daily Earth 0 0
Daily Evening News 0 0
Daily Industry 0 0
Daily Janobani 0 0
Daily Mathabhanga 0 0
Daily Matrikantha 0 0
Daily Odhikar 0 0
Daily Post 0 0
Daily Shangu 0 0
Daily Spandan 0 0
Daily State 0 0
Daily Swadhin Bangla 0 0
Dainik Kalyan 0 0
Dakhinanchal Protidin 0 0
Desh Bangla 0 0
Deshkal 0 0
Destiny 0 0
Dinkal 0 0
Eai Amar Desh 0 0
Eai Bangla 0 0
Ganajagaran 0 0
Gonokantho 0 0
Good Morning 0 0
Habiganjer Mukh 0 0
Hazarika Pratidin 0 0
Holiday 0 0
Independent 0 0
Jainta Barta 0 0
Jalalabad 0 0
Janata 0 0
Janatar Chokh 0 0
Jatioarthonitee 0 0
Jobabdihi 0 0
Joypurhat Khabor 0 0
Karnofulli 0 0
Khaborer Kagoj 0 0
Lal Sabuj 0 0
Lok Samaj 0 0
Manikgonjer Kagaj 0 0
Matobad 0 0
Matribhumi 0 0
Meherpur Pratidin 0 0
Morning Glory 0 0
Mukta Alo 0 0
Muktakantha 0 0
Munshigonjer Kagoj 0 0
Nabochatona 0 0
News Today 0 0
Notun Provat 0 0
Notun Shomoy 0 0
Our Time 0 0
Paribartan 0 0
Peoples Time 0 0
Pravat 0 0
Probaha 0 0
Protidiner Alo 0 0
Protidiner Kagoj 0 0
Protidiner Kotha 0 0
Rangpur Chitra 0 0
Rupali 0 0
Sabuj Desh 0 0
Sabuj Sylhet 0 0
Samachar 0 0
Samaj Sangbad 0 0
Samajer Katha 0 0
Sangbad Konika 0 0
Sangbad Protidin 0 0
Sangbad Sarabela 0 0
Sanglap 0 0
Sangram 0 0
Savvatar Alo 0 0
Shokaler Khabor 0 0
Sokaler Sangbad 0 0
Sokaler Somoy 0 0
Sonali Barta 0 0
Sonali Sangbad 0 0
Sonar Desh 0 0
Sorejomin Barta 0 0
South Asian Times 0 0
Suprovat Bangladesh 0 0
Swadesh Bichitra 0 0
The Bangladesh Express 0 0
The Muslim Times 0 0
The News Times 0 0